The Shaolin Temple

1982    1h 40m    Not Rated
6.880%69%
A young man, hounded by a psychopathic general, learns martial arts at the Shaolin temple to avenge his father's death. To achieve this he forgoes a budding romance with his kungfu master's daughter, a shepherdess.
Directed By
Cheung Yam-Yim
Studio
Chung Yuen Motion Picture Co.
Cast of The Shaolin Temple
 • Jet LiGong Yuen / Jue Yuan
 • Hai YuMaster Tan Chuang
 • Yu Cheng-HuiGeneral Wang Ren Ze
 • Chunhua JiChain Gang Guard Tu Ying
 • Ding LanBai Wuxia / Wu Sha
 • Hu Jian QiangWu Kong
 • Jiankui SunSe Kong / Shih Kung
 • Liu Huai LiangLiao Kong
 • Zhang JianAbbot Fang Zhang
 • Yan Di HuaAbbot Seng Zhi
 • Wang Guang QuanLi Shi Min
 • Du Chuan YangWei Kong
 • Cui Zhi QiangXuan Kong
 • Cham FungDao Kong
 • Pan Han-GuangZhi Cao
 • Henry Fong

Take Plex everywhere

Watch free anytime, anywhere, on almost any device.
See the full list of supported devices