Russian remake of the popular American sitcom - "Married... with Children (1987)".

49 Episodes

Episode 1
Episode 1Episode 1
Episode 2
Episode 2Episode 2
Episode 3
Episode 3Episode 3
Episode 4
Episode 4Episode 4
Episode 5
Episode 5Episode 5
Episode 6
Episode 6Episode 6
Episode 7
Episode 7Episode 7
Episode 8
Episode 8Episode 8
Episode 9
Episode 9Episode 9
Episode 10
Episode 10Episode 10
Episode 11
Episode 11Episode 11
Episode 12
Episode 12Episode 12
Episode 13
Episode 13Episode 13
Episode 14
Episode 14Episode 14
Episode 15
Episode 15Episode 15
Episode 16
Episode 16Episode 16
Episode 17
Episode 17Episode 17
Episode 18
Episode 18Episode 18
Episode 19
Episode 19Episode 19
Episode 20
Episode 20Episode 20
Episode 21
Episode 21Episode 21
Episode 22
Episode 22Episode 22
Episode 23
Episode 23Episode 23
Episode 24
Episode 24Episode 24
Episode 25
Episode 25Episode 25
Episode 26
Episode 26Episode 26
Episode 27
Episode 27Episode 27
Episode 28
Episode 28Episode 28
Episode 29
Episode 29Episode 29
Episode 30
Episode 30Episode 30
Episode 31
Episode 31Episode 31
Episode 32
Episode 32Episode 32
Episode 33
Episode 33Episode 33
Episode 34
Episode 34Episode 34
Episode 35
Episode 35Episode 35
Episode 36
Episode 36Episode 36
Episode 37
Episode 37Episode 37
Episode 38
Episode 38Episode 38
Episode 39
Episode 39Episode 39
Episode 40
Episode 40Episode 40
Episode 41
Episode 41Episode 41
Episode 42
Episode 42Episode 42
Episode 43
Episode 43Episode 43
Episode 44
Episode 44Episode 44
Episode 45
Episode 45Episode 45
Episode 46
Episode 46Episode 46
Episode 47
Episode 47Episode 47
Episode 48
Episode 48Episode 48
Episode 49
Episode 49Episode 49

Cast of Happy Together (2006)

VL
Viktor LoginovГеннадий Петрович Букин (Гена)
NB
Natalya BochkaryovaЕвдокия Евкакиевна Букина (Даша)
DS
Darya SagalovaСветлана Геннадиевна Букина (Светка)
AY
Alexandr YakinРоман Геннадиевич Букин (Рома)
YZ
Yuliya ZakharovaЛена Полено
PS
Pavel SavinkovАнатолий Полено
ER
Ekaterina RadchenkoGena's secretary
SA
Sayat AbadzhyanPovar v kafe

Take Plex everywhere

Watch free anytime, anywhere, on almost any device.
See the full list of supported devices