The Last Supper

2012    2h    Not Rated
5.856%60%
The story of two warring generals (Liu Bang and Xiang Yu) fighting for control of China at the end of the Qin Dynasty.
Directed By
Lu Chuan
Written By
Lu Chuan

Cast of The Last Supper

LY
Liu YeLiu Bang
DW
Daniel WuXiang Yu
CC
Chang ChenHan Xin
QL
Qin LanLu Zhi
SY
Sha YiXiao He
NY
Nie YuanGeneral Xiang Zhuang
HS
Huo SiyanConcubine Qi
HD
He DujuanConcubine Yu
TZ
Tao ZeruFang Zeng
LQ
Li QiXiang Bo
QD
Qi DaoZhang Liang
HB
Hao BojieYu Ziqi
ZX
Zhao XiangKuai Che
LY
Lü YulaiZi Ying
LW
Liu WeiXiang Liang
LZ

Take Plex everywhere

Watch free anytime, anywhere, on almost any device.
See the full list of supported devices