Get 20% off a Lifetime Plex Pass

Enjoy this special deal, this Geek Week only.Learn More

The Great Glinka

Directed by Lev Arnshtam
1947    1h 56m
Biography, Drama, Music,
6.8
About the life of the Russian composer Mikhail Glinka.
Where to Watch The Great Glinka
Cast of The Great Glinka
 • Boris ChirkovMikhail Ivanovich Glinka
 • Vasili MerkuryevJacob Ulanov Ulyanich
 • Mikhail DerzhavinGen. Vassili Andreyevich Zhukovsky
 • Pyotr AleynikovAlexander Pushkin
 • Katya IvanovaAnna Petrovna Kern
 • Valentina SerovaMaria Petrovna Ivanova Glinka
 • Klavdiya PolovikovaLuisa Karlovna Ivanova
 • Nikolai SvobodinBaron Igor Feodorovich Rozen
 • Aleksander SobolevGlinka as a child
 • Lev SnezhnitskyIvan Nikolayevich Glinka
 • Elena KondratevaGlinka's Mother
 • Mikhail NazvanovKostya, the Hussar
 • Mikhail YanshinPetr Andreyevich Vyazensky
 • Mikhail MikhailovOsip Afanovich Petrov
 • Viktor KoltsovVladimir Fedorovich Odoyevsky
 • Vladimir VladislavskiyCount Mikhail Yurelivich Vielgorsky
 • Elizaveta AntonovaAvdotya Yakolevna Vorobyeva
 • Lydia LipskerovaKaterina Kern, as an adult
 • Boris LivanovCzar Nicholas I
 • Aleksander ShatovAleksander Benkendorff
 • K. RashevskayaSinger of "Antonida"
 • Mark PertsovskyiKavos, the conductor
 • Vladimir DruzhnikovRileyev
 • Yevgeny KaluzhskyAngry Old Man at Ball
 • Konstantin BartashevichMaria Petrovna's lover
 • Vladimir Osenev
 • Kira Golovko
 • Sergei Kulagin"Dignitary"
 • Leonid Pirogov

Take Plex everywhere

Watch free anytime, anywhere, on almost any device.
See the full list of supported devices