The Conspirator

Directed by Daisuke Itō
1961    1h 50m
6.8
Young lord Saburo Nobuyasu struggles to find comfort in life. His arranged marriage to Tokuhime, daughter of one-time family enemy Oda Nobunaga, provides little happiness. His manipulative mother adds further complications through her constant interference and attempts at defeating the Nobunaga family.
Where to Watch The Conspirator
Cast of The Conspirator
 • Kinnosuke Nakamura
 • Hiroko Sakuramachi
 • Kaneko Iwasaki
 • Noriko Kitazawa
 • Shōji Yasui
 • Chōichirō Kawarasaki
 • Akitake Kôno
 • Kensaku Hara
 • Ken Mitsuda
 • Eijirō Kataoka
 • Ryōsuke Kagawa
 • Ushio Akashi
 • Akiko Kazami
 • Tsukie Matsuura
 • Chizuru Kitagawa
 • Ichirō Okuni
 • Makoto Takagiri
 • Utanosuke Arashi
 • Kinji Nakamura
 • Kinjirô Tooyama
 • Mitsuo Asano
 • Hanzô Kataoka
 • Haruko Izumi
 • Keiko Kuga
 • Shūji Sano
 • Haruko Sugimura
 • Eitarō Shindō
 • Ryūnosuke Tsukigata
 • Chiyonosuke Azuma

Take Plex everywhere

Watch free anytime, anywhere, on almost any device.
See the full list of supported devices