Sure Death! 3

Directed by Eiichi Kudo
1986    2h 6m
6.8
Third movie in the Hissatsu (Sure Death!) Series. Chasing the killer of a lawman, a group of assassins fall foul of a group of blackmarket financiers who dispatch their own hitmen to dispose of them.
Where to Watch Sure Death! 3
Cast of Sure Death! 3
 • Makoto FujitaMondo Nakamura
 • Izumi AyukawaNandemoya no Kayo
 • Kin SugaiSen
 • Mari ShirakiRitsu
 • Hiroaki MurakamiKajiya no Masa
 • Masaki KyomotoKumihimoya no Ryu
 • Toshio Shiba
 • Tsurube Shofukutei
 • Mikio Narita
 • Takuzō Kawatani
 • Toshio Yamauchi
 • Ittoku Kishibe
 • Junkichi Orimoto
 • Beat Kiyoshi
 • Let's Go Shoji
 • Mitsuo Sagawa
 • Tomonobu Senoo
 • Akemi Misawa
 • Sumiko Yamada
 • Kumi Nosaka
 • Eve Masatoh
 • Kunihiko Mitamura
 • Keiko Matsuzaka

Take Plex everywhere

Watch free anytime, anywhere, on almost any device.
See the full list of supported devices