Okoto and Sasuke

Directed by Yasujirō Shimazu
1935    1h 40m
6.9
Sasuke loves Okoto, a blind musician. When she befalls a terrible disfigurement Sasuke can't bare it which escalates into a shocking climax.
Where to Watch Okoto and Sasuke
Cast of Okoto and Sasuke
 • Kinuyo TanakaOkoto
 • Kōkichi TakadaSasuke
 • Hideo FujinoYasuzaemon
 • Chōko IidaOkimi
 • Fumiko KatsuragiShige
 • Reikichi KawamuraTeizo
 • Sachiko MuraseYoshiko
 • Tatsuo SaitōToshitaro
 • Takeshi SakamotoSeikichi
 • Sanae TakasugiGeisha
 • Yoshiko TsubouchiOkoto's sister
 • Sôjin Kamiyama
 • Ryōtarō Mizushima
 • Hideo Takeda
 • Akio Isono
 • Shoichi Kofujita
 • Junko Matsui
 • Tsuruko Kumoi
 • Shoichi Nodera
 • Kimiyo Ōtsuka
 • Yoko Kozakura
 • Tokuji Kobayashi
 • Kenji Oyama
 • Hikaru Yamanouchi
 • Mitsuko Yoshikawa
 • Yoshiko Kuhara
 • Keinosuke Sakai
 • Shinichi Himori
 • Nobuko Wakaba
 • Eiko Takamatsu
 • Setsuko Shinobu
 • Kaoru Futaba
 • Ryūji Ishiyama
 • Kinuko Wakamizu
 • Kazuji Sakai
 • Mariko Aoyama

Take Plex everywhere

Watch free anytime, anywhere, on almost any device.
See the full list of supported devices