Minin and Pozharsky

Directed by Vsevolod Pudovkin
1939    1h 50m
6.6
Where to Watch Minin and Pozharsky
Cast of Minin and Pozharsky
 • Aleksandr KhanovKuzma Minin
 • Boris LivanovKnyaz Pozharsky
 • Boris ChirkovRoman
 • Anatoli GoryunovGetman Khodkevich
 • Lev SverdlinGrigori Orlov
 • Vladimir MoskvinStepan Khoroshev
 • Yevgeniy KaluzhskyIvan Zarutskiy
 • Lev FeninSmit
 • Mikhail AstangovKing Sigismund
 • Ivan ChuvelyovVaska
 • Vladimir DorofeyevNelyub Ovtsin
 • Yevgeni GurovDe Mallo
 • Yelizaveta KuzyurinaPozharskiy's wife
 • Nina NikitinaPalashka
 • Nikolai NikitichFedor Zotov
 • Pyotr SobolevskyAnokha
 • Naum Rogozhin(unconfirmed)
 • Mikhail Gluzskiy(uncredited)
 • Sergei KomarovKnyaz Trubetskoi
 • Oleksandra Vasylieva

Take Plex everywhere

Watch free anytime, anywhere, on almost any device.
See the full list of supported devices