Get 20% off a Lifetime Plex Pass

Enjoy this special deal, this Geek Week only.Learn More

Kazakebi

Directed by Vladimir Barsky
1927    70m
4.6
Where to Watch Kazakebi
Cast of Kazakebi
 • Sandro InashviliOlenin
 • I. PankovVanusha
 • N. PachuevEroshka
 • Yelena CharskayaUlita
 • Mariya CherkaskayaMarina
 • Aleksandr ShiraiLukashka
 • Z. MelnikovaSiradz
 • Shalva KhuskivadzeKhan Girei
 • Z. NevinskayaUstinka
 • N. VolkhovskoyBeletski
 • Mikhail MirzoianIvan Vasilich

Take Plex everywhere

Watch free anytime, anywhere, on almost any device.
See the full list of supported devices