Get 20% off a Lifetime Plex Pass

Enjoy this special deal, this Geek Week only.Learn More

Kojiki Taishô

Directed by Sadatsugu Matsuda
1952    64m
5.8
Gotō Matabei is the most able and fierce samurai of the Kuroda clan. However, he gradually dislikes the ruthless personality of Kuroda Nagamasa and leaves the clan. Seven years later, he joins Toyotomi Hideyori's army. Filmed in 1945 and released in 1952.
Where to Watch Kojiki Taishô
Cast of Kojiki Taishô
 • Utaemon IchikawaGotō Mototsugu
 • Ryūnosuke Tsukigata
 • Masahiko Sawamura
 • Ryōsuke Kagawa
 • Hideo FujinoTokugawa Ieyasu
 • Yoshiko NakamuraŌhōri Tsuruhime
 • Mitsusaburō RamonKii Shigefusa
 • Tokusaburo ArashiHonda Masanobu
 • Shinobu Araki
 • Kōichi KatsuragiAkashi Takenori
 • Takashi Ogawa
 • Bontarō Miake
 • Shōzō Nanbu
 • Seishirō HaraNomura Sukekatsu
 • Hiroshi Mizuno
 • Sanshiro Tsubaki
 • Eijirō Kataoka
 • Nisao Tokiwa
 • Fumihiko Yokoyama
 • Tominosuke Hayama
 • Saganji Okawara
 • Jun Fujikawa
 • Ryusei Koike

Take Plex everywhere

Watch free anytime, anywhere, on almost any device.
See the full list of supported devices