Федька

Directed by Nikolai Lebedev
Where to Watch Федька
Cast of Федька
 • Nikolay Kat-OgluFedka
 • Anatoliy KuznetsovFedka's father Trofim Ivanovich
 • Pyotr AleynikovVillager
 • Vasili MerkuryevLuke
 • Matvey PavlikovWhite officer
 • Pavel VolkovSquad leader
 • Konstantin SkorobogatovColonel Stepanov
 • Ivan SavelyevCommissioner
 • Aleksandr Zasorinmachine gunner Vasily Sorokin
 • Timofey Remizovmachine gunner Mishka
 • Nikolay RozhdestvenskyPlatoon commander

Take Plex everywhere

Watch free anytime, anywhere, on almost any device.
See the full list of supported devices